Naar de inhoud Naar de footer

Windkracht 5 gelooft niet in one size fits all aanpak, wel in maatwerk

Commitment van essentieel belang

Goziëm: “Samen met Sandeep en Edwin schreef ik een op maat voorstel voor de aanpak waarin de participatie van de key-spelers binnen Vattenfall centraal stond.” Het was voor Windkracht 5 van groot belang om inzicht te krijgen hoe deze medewerkers tegen het verbeterinitiatief aankeken. Alle betrokkenen kregen daarom een online vragenlijst. “Op basis van alle input die wij hier uit kregen hebben wij drie workshops georganiseerd, elk met een eigen doel. Commitment krijgen voor de professionalisering en alle daarbij horende veranderingen is van groot belang, om dit te bereiken hebben wij al deze medewerkers ook geïnterviewd.” Met alleen vakinhoudelijke kennis gaat deze opdracht niet slagen.

Goziëm Frijmersum

Oog voor de interacties tussen de betrokkenen is noodzakelijk om draagvlak te krijgen voor de implementatie van de uiteindelijk gekozen strategie. Windkracht 5 heeft hiervoor de kennis en de ervaring in huis. Wij geloven niet in een ‘one size fits all’ aanpak, wel in maatwerk.

Meer over Goziëm

Een perfecte combinatie

Gerben is heel blij met het door Windkracht 5 geleverde werk: “Windkracht 5! heeft ons een stap vooruitgebracht; aan de hand van een aantal goed voorbereide workshops hebben we gezamenlijk een onderhoudsplan gemaakt voor de elektrische infrastructuur van onze windparken in Nederland.” Ook Goziëm is erg tevreden: “Deze opdracht is een geweldige ervaring geweest. Deze opdracht was echt een perfecte combinatie. Eigenlijk twee vliegen in één klap; een mooie opdracht en goed teamwork!”

Dit smaakt naar meer!

Edwin sluit zich hierbij aan en kijkt zeer tevreden terug: “Hier zijn drie elementen heel mooi samen gekomen: als eerste onze mensgerichte aanpak, als tweede de kans om de uitbesteding te professionaliseren en als derde is met respect voor de kennis en kunde van de organisatie een duidelijke afbakening ontstaan van het pakket dat uitbesteed gaat worden.”

Sandeep vond het bijzonder hoe Gerben, als leidinggevende, een scherp doel voor ogen had: “ Het doel was de organisatie klaarstomen richting de uitbesteding. Gerben wist dit op zodanige wijze te doen zonder dat dit voor zijn medewerkers als extra druk op de ketel aanvoelde. Daarnaast kregen zij de ruimte. Dit vond ik heel inspirerend.”

Ook Ewoud kijk met een grote glimlach terug op deze uitdaging: “Het is een mooi, groot bedrijf waar we deze opdracht voor hebben mogen doen, dit is goed is voor het CV van Windkracht 5 zelf. We hebben nu laten zien dat we dit soort opdrachten kunnen uitvoeren, dit smaakt naar meer voor de toekomst!”