Naar de inhoud Naar de footer

hoe werken wij

Investeren in de relatie tussen individu, projectgroep en organisatie is essentieel voor duurzaam succes. Windkracht 5 introduceert het Adaptive Transitie Model (ATM), een zes-stappenplan dat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt uitgevoerd. Samen zetten we koers naar onomkeerbare vooruitgang en een toekomstbestendige organisatie.

Investeren in relatie tussen individu, projectgroep en organisatie.

Windkracht 5 heeft een eigen Adaptive transitie Model (ATM) ontwikkeld. Met dit model geven wij samen met de opdrachtgever en haar mensen vorm aan de business uitdaging. Ons model bestaat uit de volgende 6 stappen:

1. Inventarisatie

We starten met het scherp en helder krijgen van het doel van de opdrachtgever. Wij gaan hiervoor zowel interne als externe kennis inventariseren. Om een gemeenschappelijke basis van inzicht te creëren deelt onze consultant de opgedane kennis met de opdrachtgever.

2. Onderzoek & Analyse

Deze stap staat in het teken van verder onderzoek en analyse doen. De stappen die hierin nodig zijn pakken we op. Dit kunnen bijvoorbeeld klantbezoeken, deskresearch of juist fieldresearch onder medewerkers van de opdrachtgever zijn. De keuze hiervoor hangt af van de gaten in de opgedane kennis die de consultant van Windkracht 5 nodig acht voor het vervolg.

3. Verbeteringen

Ook wel de ‘Quick wins’ genoemd. Wij houden er van om verbeteringen die nu al zichtbaar zijn direct aan te pakken. Hier kan snel rendement worden behaald, waar de opdrachtgever profijt van heeft.

4. Strategische scenario’s

Elke opdrachtgever streeft ernaar om zijn strategische doelstellingen te behalen. Omdat geen organisatie de toekomst kan voorspellen is het belangrijk een beeld te vormen van mogelijke opties om hierop een strategie te ontwikkelen. Dit voorkomt verrassingen door bepaalde omstandigheden. Regeren is immers vooruitzien!

In deze fase maakt de consultant van Windkracht 5 een uitwerking van mogelijke scenario’s inclusief bijbehorende proposities. We stellen een beslisdocument op en een plan waarin het toekomstbeeld en de middellange termijn scenario’s zijn uitgewerkt. Deze scenario’s leiden tot strategische keuzes die van groot belang zijn om de doelstellingen daadwerkelijk te behalen.

5.routekaart

Windkracht 5 maakt samen met de opdrachtgever een routekaart, oftewel we gaan samen met de opdrachtgever de gekozen scenario’s verder uitwerken in concrete stappen. Aan deze concrete stappen koppelen we ook de personen die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de stappen.

6. Implementatie & borging

Samen met het team van de opdrachtgever trappen we de werkelijke implementatie van de strategie af. Dit doen we op een energieke en ‘fun’ manier waarbij het team in the lead is en wij faciliterend zijn. Op deze manier wordt het project echt van het team zelf!

De opdrachtgever kan er ook voor kiezen deze stap zelf met het team te maken. Wij dragen dan de regie over aan de opdrachtgever en ronden onze consultancy hier af.

Resultaat: onomkeerbare vooruitgang

Dankzij de nauwe samenwerking tussen Windkracht 5 en de opdrachtgever en haar mensen is de nieuwe manier van werken helemaal geïmplementeerd en is een onomkeerbare vooruitgang gerealiseerd!