Naar de inhoud Naar de footer

Publiek private samenwerkingen

Het verbinden van partijen is cruciaal als voorzitter

Publiek private samenwerkingen, dat is natuurlijk een prachtige Nederlandse uitvinding. Hierbij breng je alle stakeholders zoals de overheid, het bedrijfsleven, NGO’s en de private sector bij elkaar om samen verschil te maken op een bepaald onderwerp. Gezamenlijk voorstellen en compromissen maken om een doel te bereiken. Een fantastisch concept, maar vaak complexer dan het klinkt om te bewerkstelligen.

Windkracht 5 is gespecialiseerd in deze complexe stakeholdervelden, zeker op het gebied van de energietransitie. “De missie van het FET past perfect bij mij en bij Winkdracht 5. De energietransitie en bijbehorende complexe stakeholdervelden zijn hierin naadloos verbonden”, vertelt Nancy. “Om een dergelijk concept te laten slagen is het cruciaal dat er naast een gezamenlijke missie, een voorzitter zit die veel inhoudelijke kennis van het domein heeft. Zo kan de voorzitter zich missie gedreven aansluiten bij de opgestelde doelen van een dergelijke samenwerking. Ik snap de stakeholdervelden als geen ander en kan dus altijd weer zoeken naar datgene dat de partijen verbindt. Ik voel mij helemaal op mijn plek in de rol van voorzitter van het Formule E-team!”

Bevorderen van elektrisch rijden

Het Formule E-Team (FET) is een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en kent een grote diversiteit aan leden* zoals onder andere 3TU, ANWB, AutomotiveNL, BOVAG, ElaadNL, Interprovinciaal Overleg (IPO), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuur en Milieu.
Het FET is door het Rijk ingesteld om een aantal belangrijke doelen te behalen, namelijk:

  • de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat adviseren over de uitvoering van het beleid voor elektrisch vervoer;
  • het bevorderen van elektrisch vervoer, waaronder kennisontwikkeling, kennisdeling, informatieverstrekking, en het bevorderen van de uitrol van elektrisch vervoer, voertuigen, oplaadinfrastructuur en inpassing in het elektriciteitsnet en;
  • het bevorderen van groene groei en export van zowel producten als diensten met relatie tot elektrisch vervoer.

De leden van het FET werken aan de bevordering van elektrisch rijden, zoals de afspraken over Elektrisch Vervoer die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt. De acties op het gebied van laadinfrastructuur worden uitgevoerd volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Niet aan zijlijn staan, maar verschil maken

“Het is een prachtige club bij elkaar. Doordat we een breed draagvlak kunnen creëren zijn we een hele invloedrijke partij. We brengen veel adviezen uit over de stappen die wij vinden dat ministeries moeten zetten op het gebied van elektrisch rijden”, aldus Nancy. “Er is nog een weg te gaan, de missie; alle nieuwverkopen van auto’s in 2030 (dus 100%) elektrisch is een enorm uitdaging!”

Nancy Kabalt

Wat mij betreft geldt voor iedereen, zowel zakelijk als particulier, dat je niet meer aan de zijlijn moet staan, maar het verschil moet maken! Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan het realiseren van de betere toekomst!

Meer over Nancy