Naar de inhoud Naar de footer

Grenzen verleggen bij Stedin

Gerhold: “Het programma dat ik binnen Stedin aan het opzetten ben kent twee doelen. Enerzijds zorgen dat alle objecten die je aan kunt raken in het laagspannings- en openbare verlichtingsnet veilig zijn. Anderzijds heeft dit programma tot doel het laagspanningsnet te ontmazen: de kabel in het laagspanningsnet kan slechts vanaf één kant voeden. Dit draagt bij aan de energietransitie door onder andere de transformatorcapaciteit beter te benutten en het sneller en beter kunnen rekenen aan de netten. Hierdoor kan bijvoorbeeld beter ingespeeld worden op wijzigingen als gevolg van elektrificatie of (lokale) duurzame opwek.

Gerhold Runneboom

Als Programmamanager coördineer ik de werkzaamheden vanaf het moment van aanvraag tot en met financieel afsluiten. Dit doe ik door het verder vormgeven en aansturen van de projectteams en het schakelen met ketenpartners en andere stakeholders, zowel binnen als buiten Stedin. Voor mij is dit een uitdaging om vanaf een afstand overstijgend te kunnen kijken naar zaken om zo te zien waar ‘hick ups’ en kansen liggen.

Meer over Gerhold

Op afstand overstijgend kijken naar zaken

Daarnaast ben ik bezig met het beschikbaar krijgen en ontsluiten van de juiste data voor het inrichten van een eenduidige rapportage richting interne en externe stakeholders waaronder de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Een van mijn andere belangrijke activiteiten bedraagt het verder automatiseren van de workflow. “

In eerste instantie was de functie van Gerhold bij Stedin als ad-interim, maar inmiddels is het een fulltime job. Het programma dat Gerhold ontwikkelt omvat het gehele Stedin verzorgingsgebied, inclusief Zeeland, dat sinds januari 2022 onderdeel is van Stedin.

Wil je meer weten over het meerjarenprogramma? Neem dan gerust contact op met Gehold via gerhold.runneboom@windkrachtvijf.com