Naar de inhoud Naar de footer

Nieuwe noodwet warmtebedrijven brengt energietransitie verder in gevaar

Nieuwe noodwet warmtebedrijven brengt energietransitie verder in gevaar

Het nieuws wordt al maanden gedomineerd door warmtenetprojecten die niet doorgaan en zelfs partijen die zich terugtrekken, omdat er te weinig zekerheid is over het rendabel maken van warmtenetten.

De spoedwet maakt investeren in warmtenetten nog minder aantrekkelijk. Terwijl het een goede manier is om huizen duurzaam te verwarmen, zonder dat het toch al overvolle stroomnet extra wordt belast.

Natuurlijk is het belangrijk dat warmte een betaalbaar alternatief is voor gas. Het is daarom spijtig dat door de koppeling aan de gasprijs, en de vertraging van doorwerking van de enorme piek in de gasprijs van vorig jaar, de warmteprijs nu is gestegen. Een 1-op-1 vergelijking op dit moment maakt dat je dus vandaag met warmte duurder uit bent. Maar daar staat tegenover dat toen de gasprijs zijn piek had, de warmte tarieven al waren vastgesteld. De bewoners hadden in 2022 een veel lagere prijs.

In plaats van een prijsverlaging kan de overheid ook kiezen voor een compensatie via het prijsplafond. Net zoals de gasklanten die vorig jaar gecompenseerd zijn. Dat geeft klanten dezelfde korting en energiebedrijven die in warmtenetten investeren meer zekerheid.

Warmtenetten zijn cruciaal voor de energietransitie. Het is daarom belangrijk dat een model wordt gevonden waarbij de tarieven voor de bewoners worden geborgd, terwijl het gelijktijdig voor bedrijven aantrekkelijk is om in de aanleg van warmtenetten te investeren.