Naar de inhoud Naar de footer

Door effectief samenwerken versneld een veilig gasnet!

Effectief samenwerken: the key to success

Ryco: “Ik ben begonnen aan deze opdracht met een risicoassesment van alle relevante stakeholders zodat we een goed beeld kregen van de samenwerking op dat moment.” Windkracht 5 vindt het belangrijk om te zien wat er al goed gaat, maar ook om te kijken wat er nog beter kan om de benodigde opschaling te kunnen realiseren. Ook wordt er gekeken welke aanpak hier het beste bij past. ”Om focus vanuit alle verschillende organisatieafdelingen binnen Stedin op het onderwerp te krijgen werd er een speciaal integraal programma genaamd ‘Focus op Bros’ ingericht met een dashboard voor de operationele sturing. Dit dashboard zorgde voor een overzicht van wat reeds gerealiseerd was, wat nog gedaan moest worden en waar actie op nodig was. Ook het toepassen van innovatieve technieken was onderdeel van het programma zodat er inzichtelijk werd dat niet overal gegraven hoeft te worden, maar dat sleufloos werken ook mogelijkheden bood. Een essentieel onderdeel van dit alles was dat de verschillende stakeholders op een effectieve manier met elkaar zouden samenwerken. Want dat is the key to success!”

Trots op resultaat

Ryco: “In de afgelopen twee jaar is er een succesvolle opschaling gerealiseerd van het vervangingsprogramma, een operationele sturing ingericht en is de capaciteit flink opgeschaald.” Hierdoor is een veel betere ketensamenwerking tussen de verschillende stakeholders tot stand gekomen. Daarnaast worden er nu sleufloze technieken toegepast om leidingen te vervangen. Door al deze maatregelen is het tempo van vervangingen van 130km naar 200km gegaan, dat is een opschaling van zo’n 55%.”

Ryco Buffinga

Ik heb het programma inmiddels weer overgedragen aan de lijnorganisatie van Stedin. Met een heel goed gevoel kijk ik terug op dit gehele project, ik ben trots op het resultaat!

Meer over Ryco