Naar de inhoud Naar de footer

100% jezelf zijn bij Windkracht 5

Inclusiviteit in de energietransitie

De energietransitie raakt iedereen. Het maakt niet uit wat je afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging, geslacht of dergelijke is. Voor Edwin is het duidelijk, uiteindelijk krijgt iedereen met de energietransitie te maken.

De grootste uitdaging van de energietransitie zit hem in het vinden van maatschappelijk draagvlak en acceptatie van een van de grootste transities die we in Nederland ondergaan. “Het is daarom van wezenlijk groot belang dat inclusiviteit zo snel mogelijk verankerd wordt bij alle organisaties die een belangrijke rol hebben in de energietransitie. Als Windkracht 5 vinden wij het dan ook noodzakelijk om deze waarde te blijven benadrukken.”

Edwin Groot

Een omgeving waar mensen zichzelf en authentiek kunnen zijn en zich niet belemmerd voelen om meningen te geven zorgt voor een rijk bad aan krachten en talenten dat gebundeld wordt. Zo voelt het voor mij bij Windkracht 5 en daar ben ik ontzettend dankbaar voor.

Meer over Edwin

Inclusiviteit op de werkvloer

Edwin ziet in zijn werk dat inclusiviteit per case verschillend kan zijn. “Er zijn vele voorbeelden te noemen, zoals bijvoorbeeld een zeer ervaren medewerker die worstelt met het vinden van aansluiting binnen het team of het management. Maar het kan ook een team betreffen waar stelselmatig mensen gepest worden, die daar vervolgens niet over durven te praten. Of die vrouwelijke collega die moet kolven tijdens een vergadering. Dit is een kleine greep aan situaties die ik mee maak in mijn werk. Bij Windkracht 5 voelen wij ons verantwoordelijk om voor iedereen een veilige omgeving te creëren; want inclusiviteit betekent dat er veiligheid is voor iedereen. Zo willen wij voorkomen dat er energie verloren gaat in onderstromen oftewel alles wat onzichtbaar is, waar niet openlijk over gesproken wordt of uitgesproken wordt, maar wat wel voelbaar aanwezig en merkbaar is.”