Naar de inhoud Naar de footer

Vrouwen in de top moet een harde verplichting zijn

Het onderzoek van de Sociaal Economische Raad (SER) laat zien dat een quotum zin heeft: voor raden van commissarissen bestaat een verplicht quotum. Daar groeit het aantal vrouwen veel harder dan onder bestuursleden.

Zeker bij issues die grote maatschappelijke impact hebben, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, is een brede blik keihard nodig. Diversiteit vanuit de hele toplaag van het bedrijfsleven helpt om alle nuances en implicaties van zo’n transitie in beeld te hebben. Het gaat iedereen aan, dus het is niet meer dan logisch dat de top een goede afspiegeling is van de maatschappij.

Het nietig verklaren van een benoeming wanneer niet aan het quotum is voldaan, is een paardenmiddel, maar nodig omdat dit probleem zo hardnekkig is. Dat zou niet alleen voor commissarissen moeten gelden, maar ook voor bestuurders en de laag daaronder.

De in 2022 ingevoerde Wet ingroeiquotum en streefcijfers gaat voor het bestuur uit van ‘pas toe of leg uit’. Dat geeft veel te veel ruimte om te blijven hangen in de status quo. In het bedrijfsleven is het simpel: wat belangrijk is krijgt een target. Zonder target geen actie. Een verplicht vrouwenquotum past prima in die lijn.