Naar de inhoud Naar de footer

Boterzachte maatregelen voor gendergelijkheid hebben geen enkel effect

De resultaten laten klip en klaar zien dat alleen wettige maatregelen met strenge handhaving werken. De rest is boterzacht en werkt niet. Als je twee jaar na de invoering van de wet en notabene acht jaar nadat de wet al werd aangekondigd nog niet eens een plan hebt. Dat wil je gewoon niet veranderen.

“Waar geen wil is, komt een wet”, waren de legendarische woorden van minister Jet Bussenmaker in 2014. Het leidde na heel veel gedoe tot de invoering van de Wet ingroeiquotum en streefcijfers in 2022. Een wet met diverse ingrediënten: een quota voor de Raad van Commissarissen met handhaving, een streefcijfers voor de andere topniveau’s in bedrijven en verplichte transparantie over de voortgang.

Een betere man-vrouw verhouding is er alleen in de Raden van Commissarissen, blijkt uit het SER-onderzoek. In 2022 was 45 procent van alle benoemde commissarissen vrouw. Daardoor is het gemiddelde gestegen naar 26,2 procent vrouw, een stijging van 5 procent. Dat komt omdat hier een quota is en handhaving: een benoeming van een man wordt nietig verklaart als niet aan de wet wordt voldaan.

Dit werkt dus als een bus en zou daarom ook voor de Raad van Bestuur en de directie daaronder moeten gaan gelden. Soms heb je gewoon een paardenmiddel nodig voor een doorbraak.